Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl
Ouderbijdrage overschrijven naar: NL 23 ABNA 0611226731

Directeur: Lesley de Groot

 
 
 
Informatie voor ouders » Activiteitencommissie

 

De AC is een groep ouders die, samen met school, zorg draagt voor het organiseren en coördineren van allerlei activiteiten in de school zoals:

• Sinterklaas
• Kerst
• Pasen
• Schoolreis
• Sportdag

De belangrijkste taak is het praktisch meedenken en meehelpen bij (de voorbereiding en uitvoering van) de diverse activiteiten op de school. We proberen, binnen de beperkte budgetten, samen met het team van elke activiteit weer een feestje te maken! En dat zijn er heel wat! De AC bestaat uit enkele betrokken ouders die een aantal commissies aanstuurt. Deze commissies veranderen vaak per activiteit van samenstelling.

Bereikbaarheid
De AC is bereikbaar via: ac@drieluik-almere.nl

 

 
 
Ontwerp Angelique Kip Realisatie BAS Studios