Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl
Ouderbijdrage overschrijven naar: NL 23 ABNA 0611226731

Directeur: Lesley de Groot

 
 
 
Informatie voor ouders » Groepsouders

Groepsouders

 

De taak van de groepsouder is de leerkracht(en) van de desbetreffende groep te ondersteunen en assisteren bij de verschillende activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is de groepsouder het aanspreekpunt voor de groepsleerkracht als het gaat om assistentie van ouders uit de groep bij de activiteiten en werkzaamheden. Hij/zij benadert, daar waar nodig, voor deze extra hulp de ouders van de desbetreffende groep.

Activiteiten waarbij de groepsouder onder andere assisteert zijn:
Vieringen en activiteiten
Helpen in de klas bij Sint, Kerst en Pasen.
Helpen bij excursies e.d. 
Helpen op schoolreis 

Hand- en spandiensten verrichten voor de groep
Deze gaan op verzoek van de leerkracht en in overleg met de leerkracht. Denk aan lampion maken, atelier e.d.

Groepsouders zijn geen doorgeefluik van klachten van de ouders. Ouders die een klacht hebben moeten dit zelf met de leerkracht (als het zaken zijn die de klas betreffen) of met de schoolleiding bespreken(als het zaken zijn die de bouw of school als geheel betreffen).
De groepsleerkrachten praten met de groepsouders niet over bijzonderheden van de andere kinderen in de groep.

 
 
Ontwerp Angelique Kip Realisatie BAS Studios