Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl
Ouderbijdrage overschrijven naar: NL 23 ABNA 0611226731

Directeur: Lesley de Groot

 
 
 
Informatie voor ouders » MR en ouderbijdrage

 

Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad (MR). Middels deze weg willen wij u informeren over wie wij zijn en wat de MR doet. Tevens vindt u hier de vergaderdata en notulen van schooljaar 2015-2016 en kunt u de reglementen en statuten lezen.

  

 

 
 
Ontwerp Angelique Kip Realisatie BAS Studios