Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl
Ouderbijdrage overschrijven naar: NL 23 ABNA 0611226731

Directeur: Lesley de Groot

 
 
 
Informatie voor ouders » Schooltijd en vrije tijd

Op Het Drieluik zijn de 7520 verplichte onderwijsuren gelijkmatig over de acht leerjaren verdeeld, dus 940 lesuren per jaar en 24,5 uur per week. Door deze gelijkmatige verdeling is het rooster voor de onder- en bovenbouwleerlingen hetzelfde. Dit heeft voor ouders het voordeel dat oudere en jongere kinderen op hetzelfde moment gehaald en gebracht kunnen worden.

 Dag

 Ochtend

 Middag

 Maandag

 8.30 – 12.30 uur

 13.45 – 15.15 uur

 Dinsdag

 8.30 – 12.30 uur

 13.45 – 15.15 uur

 Woensdag

 8.30 – 12.30 uur

 Kinderen vrij

 Donderdag

 8.30 – 12.30 uur

 13.45 – 15.15 uur

 Vrijdag

 8.30 – 12.30 uur

 Kinderen vrij

Om 8.15 uur en 13.30 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. U mag gerust even meelopen om iets te bekijken of iets te melden aan de leerkracht. Wilt u iets vragen of gewoon even bijpraten dan kan dat vanzelfsprekend het best na schooltijd, want als de kinderen binnen komen willen wij er in de eerste plaats voor hen zijn. Wij willen graag op tijd beginnen en verwachten dan ook dat u uiterlijk om 8.30 uur of om 13.45 uur het lokaal hebt verlaten.

Bovenstaand rooster is tot stand gekomen na overleg met het bestuur en de ouders die op dat moment betrokken waren bij Het Drieluik.

Hieronder treft u het overzicht van de vakanties en studiedagen voor schooljaar 2016-2017.

Herfstvakantie

ma 17-okt-16

di 21-okt-16

Kerstvakantie

ma 26-dec-16

vr 6-jan-17

voorjaarsvakantie

ma 20-feb-17

vr 24-feb-17

Pasen

vr 14-apr-17

ma 17-apr-17

Koningsdag

do 27-apr-17

do 27-apr-17

Meivakantie

ma 24-apr-17

vr 28-apr-17

                                                   Bevrijdingsdag         vr 5-mei-17         vr 5-mei-17

Hemelvaart

do 25-mei-17

vr 26-mei-17

Pinksteren

ma 5-juni-17

ma 5-juni-17

Zomervakantie

ma 24-jul-17

vr 3-sep-17

 

 

Studie-2-daagse

do 15-sep-16

vr 16-sep-16

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

di 6-jun-17

di 6-jun-17

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

wo 7-jun-17

wo 7-jun-17

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

do 8-jun-17

do 8-jun-17

Studiedag*, uitvoering op een woensdagmiddag/avond

vr 9-jun-17

vr 9-jun-17

 

 

 

 

 *Door de studiedagen te clusteren in juni, creëren we een extra "junivakantie". Dit is om de 13 weken te doorbreken tot aan de zomervakantie. Deze studiedagen worden door het personeel uitgevoerd op een woensdagmiddag en -avond.


.

 
 
Ontwerp Angelique Kip Realisatie BAS Studios