Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl
Ouderbijdrage overschrijven naar: NL 23 ABNA 0611226731

Directeur: Lesley de Groot

 
 
 
Informatie voor ouders » Naschoolse Activiteiten

Na schooltijd zijn er diverse naschoolse activiteiten in en om het schoolgebouw. We vinden het belangrijk dat kinderen breder hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Sport, theater, muziek, dans, sociale weerbaarheid en kooklessen zijn onderdelen die vast op het programma staan. Drie keer per jaar zal het aanbod voor een periode van ongeveer 12 weken worden vastgesteld door de activiteitencoördinator. Dit gebeurt in overleg met en instemming van de directie van Het Drieluik. Bekijk hier de activiteitenladder.

Voor meest actuele informatie en ontwikkelingen rondom deze activiteiten, wordt er driewekelijks een update verstuurt via Het Drieluikje. 

 

 

 

  
 
Ontwerp Angelique Kip Realisatie BAS Studios