Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl
Ouderbijdrage overschrijven naar: NL 23 ABNA 0611226731

Directeur: Lesley de Groot

 
 
 
Downloads » Schoolgids en Koersplan

Hier vindt u de schoolgids van ‘Het Drieluik’; een oecumenische basisschool in de Stripheldenbuurt.

De bedoeling van deze gids is u informatie te geven over onze school. Naast de uitgangspunten en

werkwijze in de groepen vindt u veel praktische informatie. U begrijpt dat een schoolgids nooit een

compleet beeld van de school kan geven. Een school wordt immers bovenal bepaald door de omgang

met elkaar: leerkrachten, kinderen en ouders.

 

Het Drieluik heeft hoge verwachtingen van zichzelf en van de kinderen. In ons koersplan staat onze ambitie beschreven.

Het laat zien op welke wijze de strategische doelen van Sticjting Prisma vertaald worden naar de praktijk, in het licht van de context en eigen profilering van onze organisatie. Het plan is tot stand gekomen met alle betrokkenen binnen Het Drieluik en onze kernpartners: De Schoor en Kinderopvang Partou.

 

Een school is een dynamische organisatie. Vandaar dat we naast deze schoolgids jaarlijks een jaargids

uitgeven met daarin alle specifieke zaken van dat betreffende schooljaar. Verder wordt u in de loop van

het jaar op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen door middel van ‘Het Drieluikje’; de nieuwsbrief

van de school. We hopen er met elkaar een goed jaar van te maken waarin kinderen groeien in hun

ontwikkeling, zich de nodige kennis eigen maken en met plezier naar school gaan.

 

 
 
Ontwerp Angelique Kip Realisatie BAS Studios