Oecumenische basisschool
Het Drieluik

Ten Harmsen van de Beekpad 4
1336 BK Almere-Buiten

T: 036- 529 5623
E: info@drieluik-almere.nl
Ouderbijdrage overschrijven naar: NL 23 ABNA 0611226731

Directeur: Lesley de Groot

 
 
 
Ons Onderwijs » Atelieronderwijs (IPC)

Binnen de ateliers bieden we de wereldoriënterende- (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) creatieve- en expressieve vakgebieden aan. We werken in thema’s die betekenis voor kinderen hebben en leren ze de ‘echte wereld te ontdekken.

De groepen 1-2 hebben 1x per week een creatief of expressief atelier. V.a. groep 3 wordt er met de lesmethode IPC gewerkt.

Meer weten over IPC? Klik op de volgende link: http://www.ipc-nederland.nl/het-ipc/wat-is-het-ipc 

 
 
Ontwerp Angelique Kip Realisatie BAS Studios