HomeDownloadsSchoolgids en Schoolplan

Schoolgids en Schoolplan

Hier (Schoolgids 2022-2023) vindt u de schoolgids van ‘Het Drieluik’; een oecumenische basisschool in de Stripheldenbuurt.

De bedoeling van deze gids is u informatie te geven over onze school. Naast de uitgangspunten en werkwijze in de groepen vindt u veel praktische informatie. U begrijpt dat een schoolgids nooit een compleet beeld van de school kan geven. Een school wordt immers bovenal bepaald door de omgang met elkaar: leerkrachten, kinderen en ouders.

Het Drieluik heeft hoge verwachtingen van zichzelf en van de kinderen. In ons schoolplan staat onze ambitie beschreven.

Het laat zien op welke wijze de strategische doelen van Sticjting Prisma vertaald worden naar de praktijk, in het licht van de context en eigen profilering van onze organisatie. Het plan is tot stand gekomen met alle betrokkenen binnen Het Drieluik en onze kernpartners: De Schoor en Kinderopvang Partou.

Een school is een dynamische organisatie. Vandaar dat we naast deze schoolgids jaarlijks een jaargids uitgeven met daarin alle specifieke zaken van dat betreffende schooljaar. Verder wordt u in de loop van het jaar op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen door middel van ‘Het Drieluikje’; de nieuwsbrief van de school. We hopen er met elkaar een goed jaar van te maken waarin kinderen groeien in hun ontwikkeling, zich de nodige kennis eigen maken en met plezier naar school gaan.

Download schoolplan Download schoolgids