HomeOns onderwijsPedagogische uitgangspunten

Pedagogische uitgangspunten

Op Het Drieluik hebben wij de volgende pedagogische uitgangspunten:

 • De school- en groepssfeer moeten gezellig zijn;
 • Er is een veilige omgeving waar kinderen zich prettig voelen;
 • School- en klassenregels zijn voor iedereen duidelijk en er wordt consequent naar gehandeld;
 • De leerkrachten werken vol enthousiasme en met veel inzet;
 • Leerkrachten hebben positieve en hoge verwachtingen van kinderen;
 • Er is persoonlijke aandacht en belangstelling voor elk individueel kind;
 • Er is respect voor elkaar en voor andersdenkenden;
 • Er is aandacht voor normen, waarden en discipline
 • Er is een leeromgeving ingericht die uitdagend en rijk is

We hebben 4 basisafspraken die door de hele school en opvang leidend zijn:

 • Je hebt respect voor alles en iedereen om je heen
 • Je bent te vertrouwen
 • Doe niets bij een ander kind, wat jezelf niet prettig vindt
 • Je mag zijn wie je bent, want je bent goed zoals je bent