HomeOns onderwijsNaam en logo

Naam en logo

Het getal drie symboliseert het kind, de ouder/verzorger en de leerkracht die samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

De opvoeding die ouders/verzorgers thuis beginnen wordt voortgezet op school. Het is in het belang van het kind dat dit een doorgaande lijn is. Dat betekent dat we als school veel waarde hechten aan een goed contact tussen school en thuis. Ook staat het getal drie voor de drie kernwaarden die centraal staan in de school: betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. De foto’s in het logo verwijzen naar deze drie begrippen. U ziet van links naar rechts; betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het Drieluik als geheel verwijst naar de culturele ontwikkeling die een bijzondere plek krijgt op de school. In ateliers geven we inhoud aan natuur- en milieueducatie, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en techniek. Kinderen van verschillende leeftijden werken samen aan een thema. Hierbij staat het doelgericht ontdekkend leren en de beleving van het kind centraal.

Wil je meer weten over de school? Lees dan onze kernwaarden.

Kernwaarden lezen