HomeVoor de oudersAanmelden van uw kind

Aanmelden van uw kind

Wilt u uw kind aanmelden voor Het Drieluik? Dat kan vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is en we adviseren u om dit ook rond de 3e verjaardag te doen. Graag maken we eerst kennis met elkaar.

Kennismaking                                                                                                                                                                               U kunt via onderstaande knop een afspraak maken om kennis te maken met onze school. Tijdens een rondleiding, waarbij uw kind uiteraard ook van harte welkom is, wordt er verteld hoe we op Het Drieluik werken en krijgt u de gelegenheid om alle vragen te stellen die u heeft. Na de rondleiding krijgt u een tasje mee met informatie en een set formulieren voor de aanmelding en het intakegesprek. 

Voor het schooljaar 2024-2025 zijn op dit moment de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 vol. In deze groepen kunnen geen nieuwe kinderen worden geplaatst. Kinderen kunnen wel op een wachtlijst geplaatst worden.

Wij hanteren voorrangsregels voor kinderen die op dit moment op de wachtlijst staan. Zo hebben kinderen met oudere broers en/of zussen die al op Het Drieluik geplaatst zijn voorrang. Dit geldt ook voor kinderen die van buiten Almere naar ons voedingsgebied verhuizen. Deze voorrangsregel vervalt wanneer uw kind op een andere school binnen ons stadsdeel geplaatst kan worden.  

Na maandag 02 juni 2025 nemen wij geen aanvragen voor een overstap naar Het Drieluik (zij-instroom) meer in behandeling voor het schooljaar 2025-2026. Mocht u deze mogelijkheid toch verder willen onderzoeken, zullen de gesprekken hiervoor na de zomervakantie plaatsvinden. 

 

          Kennismaken

Aanmeldingsformulier + intakeformulier
U vult beide fomulieren in en levert deze in bij het secretariaat van Het Drieluik. Na een aantal werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging via de mail.

Klaar voor de start? 
Ongeveer 6 weken voor de start van uw zoon/dochter zal er nog een intake-gesprek met de intern begeleider. De leerkracht van de groep waar uw kind daarna geplaatst wordt, neemt omstreeks een maand voor de eerste officiële schooldag (telefonisch) contact met u op. In overleg worden er een aantal wenafspraken gemaakt. Ook kunt u evt. praktische vragen stellen aan de leerkracht.
Tevens ontvangt u het document eerste schooldag.

Mocht uw kind vlak voor, in of direct na de zomervakantie 4 jaar oud worden of starten, dan ontvangt u via het secretariaat een uitnodiging voor de doordraaimiddag. Deze wordt georganiseerd aan het einde van het schooljaar. Het intake-gesprek met de intern begeleider zal in overleg plaatsvinden.
Op de laatste vrijdag van de zomervakantie, heeft u de mogelijkheid om met uw kind langs te komen. Een informeel moment waarin u met uw kind het klaslokaal kunt bekijken.